Ks. prof. Chrostowski nagrodzonyWybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski został laureatem tegorocznej Nagrody Ratzingera.

Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera - Papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody ks. kard. Camillo Ruiniego, ma ona mieć znaczenie „naukowego Nobla” – podaje Katolicka Agencja Informacyjna.

Drugim tegorocznym laureatem Nagrody Ratzingera jest prof. Anne-Marie Pelletier, wykładowca kolejno: lingwistyki, literatury porównawczej, a potem Starego Testamentu, Pisma Świętego i antropologii biblijnej na Uniwersytecie Paris X-Nanterre i Uniwersytecie Paris-Est Marne-la-Vallée.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1976 r. z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W latach 1978-1983 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i w międzyczasie na Uniwersytecie Hebrajskim we Jerozolimie (1979-1980). W 1981 r. uzyskał w Rzymie licencjat nauk biblijnych.

W 1986 r. obronił pracę doktorską „Interpretacja dziejów Izraela w Ez 16,20 oraz 23 również jego reinterpretacja we Septuagincie oraz we Targumie”. Promotorem pracy był ks. bp prof. Henryk Muszyński.

W 1987 r. ks. prof. Chrostowski został wykładowcą na Akademii Teologii Katolickiej. 30 września 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk teologicznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory”. W 1998 r. otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego, a od 2005 r. jest profesorem zwyczajnym nauk teologicznych.

W 1987 r. został wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 r. stanął na czele Instytutu Nauk Biblijnych.

Ks. prof. Chrostowski w latach 1999-2002 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. nauczania i studenckich. W latach 2001-2010 był też wykładowcą i kierownikiem Katedry Biblistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Warszawskim (1996-1999) oraz w Instytucie Kultury Religijnej im. św. Tomasza z Akwinu w Kijowie, Ukraina (2003) i Wyższej Szkole Nauk Religijnych w Rydze na Łotwie (2012/2013).

Do głównych obszarów badawczych ks. prof. Chrostowskiego należą: pionierska teza o istnieniu prężnej i owocnej diaspory Izraelitów w Asyrii ( VIII-VI w. przed Chr.); natura i natchnienie Septuaginty jako Biblii Greckiej; piśmiennictwo targumiczne jako Biblia Aramejska; rozejście się dróg Synagogi i Kościoła; problematyka dialogu chrześcijańsko-judaistycznego ze szczególnym uwypukleniem opracowania katolickiej teologii judaizmu oraz problematyka relacji polsko-żydowskich.

MM
Nasz Dziennik

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :