Biskupi na Dzień Papieski: potrzeba ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolęWspółcześnie istnieje zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem” – piszą księża biskupi w liście pasterskim skierowanym do wiernych na Dzień Papieski.

W tym roku już po raz osiemnasty będzie obchodzony Dzień Papieski 14 października pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, a list ma być odczytany w niedzielę, 7 października w kościołach całej Polski.

Biskupi w liście do wiernych przedstawiają obraz ojca ukazany w nauczaniu św. Jana Pawła II. Piszą najpierw o miłości łączącej Boga Ojca i Syna.

„O tym, że Bóg, który dał się nam poznać przez Jezusa Chrystusa, jest wzorem ojcostwa ziemskiego. Jego najważniejszą cechą jest zdolność do nieskończonej miłości i ofiarowania siebie. Wyrazem szczególnie głębokiej miłości Boga wobec człowieka były Jego zbawcze interwencje w dziejach Narodu Wybranego” – czytamy w liście, udostępnionym PAP.

Ojcostwo ludzkie – jak wskazują biskupi, odwołując się do św. Jana Pawła II – jest „odpowiedzialne za życie poczęte pod sercem matki i ma wraz z nią, z troską podejmować się obowiązku wychowania”. Zauważają, że ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka, m.in. w odkrywaniu jego tożsamości płciowej, rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz usamodzielnianiu się w życiu.

„Fundamentalny jest również udział ojca w procesie rozwoju wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga poprzez przykład zachowań swojego ojca” – piszą księża biskupi.

W kolejnej części listu nawiązują do postawy patriotyzmu, na którą również duży wpływ ma ojciec. Zachować i przekazać dziedzictwo patriotyzmu – jak piszą biskupi – można przede wszystkim przez silną rodzinę. W tym kontekście podkreślają równorzędną rolę matki i ojca w wychowaniu potomstwa.

„Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być tu wykluczany, z drugiej zaś – sam nie może zwalniać się z tej odpowiedzialności” – czytamy w liście księży biskupów.

Jego autorzy zwracają też uwagę na współczesny kryzys ojcostwa. Według nich wiąże się on często z kryzysem męskości, który przejawia się w niedojrzałości duchowej i emocjonalnej, niezaradności oraz braku pewności siebie. „Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem trwałych związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie bardziej utożsamia się z wykonywanym zawodem lub firmą niż własną rodziną. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o fizycznym braku ojca w rodzinie spowodowanym przez wyjazd w celach zarobkowych” – głosi list biskupów.

W odpowiedzi na te niebezpieczeństwa, biskupi przywołują dramat Karola Wojtyły zatytułowany „Promieniowanie ojcostwa”, według którego drogą przezwyciężenia kryzysu ojcostwa jest uświadomienie sobie bycia dzieckiem Boga.

„Mężczyzna w ten sposób odkrywa autentyczny obraz ojca, który może realizować swoim życiem, nawet w sytuacji braku właściwych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego” – podkreślają w liście hierarchowie.

Na zakończenie listu biskupi wyrażają wdzięczność ojcom, którzy z gorliwością realizują trud wychowania dzieci. Ogarniają też modlitwą osoby, które nie doświadczyły w swoim życiu autentycznej miłości ojca. Przypominają, że w wychowanie młodego pokolenia włącza się od 18 lat Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Młodych ludzi związanych z Fundacją będzie można wesprzeć, jak co roku, podczas Dnia Papieskiego.

„Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka” – czytamy w liście.

PAP/RIRM
Radio Maryja
 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :