Patron na każdy dzieńJuż ponad 116 tys. osób wylosowało swojego Patrona Roku, duchowego przewodnika na każdy dzień.

Patrona Roku losujemy poprzez stronę www.faustyna.pl, wypełniając prosty formularz i wybierając numer od 1 do 200 na stronie w wersji polskojęzycznej. Obcokrajowcy mają możliwość wyboru liczby od 1 do 100.

O tym, że naprawdę warto skorzystać z tego duchowego daru, który ofiarowuje nam Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mówią świadectwa.

– Świadectwa ukazują piękno duchowe ludzi, jak bardzo głęboko przeżywają swoją wiarę. W wylosowanym Patronie Roku bardzo często odnajdują potwierdzenie, że idą właściwą drogą, a Ci, którzy poszukują, otrzymują wskazówkę, w którą stronę pójść – podkreśla s. Elżbieta Siepak ZMBM, rzecznik prasowy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. – Te świadectwa pokazują, że nie ma przypadku, i są przepiękną ilustracją wiary w świętych obcowanie – dodaje.

Wraz z Patronem otrzymujemy roczną intencję do modlitwy. Możemy podejmować ją na różne sposoby, nawet krótkim aktem strzelistym. Przekazane zostaje nam także przesłanie – najczęściej zaczerpnięte z Dzienniczka św. s. Faustyny, która również praktykowała wybór Patrona Roku.

Z możliwości wyboru Patrona Roku na rok 2020 skorzystało już ponad 108 tys. Polaków oraz ponad 8 tys. obcokrajowców, z których najliczniejszą grupę stanowią osoby hiszpańskojęzyczne głównie z Ameryki Południowej oraz Hiszpanii.

Z pomocą patronów 

Pani Barbara, po wylosowaniu św. Faustyny, podkreśla, że Koronka do Miłosierdzia Bożego jest przepiękna i pełna nadziei dla grzeszników. Dzieląc się swoim świadectwem, wyznaje, iż obrazek Jezusa Miłosiernego wędrował z jej rodziną przez 23 lata po szpitalach, gdzie przebywał jej synek, który teraz jest już w Niebie. W tym kontekście tym bardziej wzruszające jest stwierdzenie Pani Barbary, po wyborze Patrona Roku, ukazujące jej ogromną wiarę: „Pragnę rozszerzać nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i modlić się, aby jak najwięcej ludzi poznało i pokochało Jezusa”.

Pani Maria wylosowała św. Bonawenturę. Od razu zapragnęła go bliżej poznać. „ Jest on też patronem matek, oczekujących dziecka, a ja właśnie modlę się o potomstwo dla mojej córki. Nie sądzę, żeby był to przypadek. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tego Patrona” – napisała.

Pani Halina pracuje z dziećmi w rodzinach zastępczych, od lat modli się o miłość dla wszystkich dzieci porzuconych. Jaki patron został jej przydzielony? „Wylosowałam św. Dominika Savio z prośbą o modlitwę za dzieci porzucone, niechciane, w domach dziecka. Bóg przemówił do mnie, chwała Panu”.  

Potężnym środkiem ewangelizacji w pogłębianiu duchowości i szerzeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu jest prowadzona przez siostry strona internetowa, poprzez którą też wybieramy Patrona Roku. Świadczą o tym liczby. W roku 2019 w transmisjach online z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny – uczestniczyło 1 860 000 ludzi, czyli dziennie średnio 5000. Tylko w roku ubiegłym strona Faustyna.pl odnotowała  12 milionów odsłon.

Małgorzata Bochenek
Nasz Dziennik


Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :