Refleksje do opracowania pana JerzegoI myśl - „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.” Łk 10,16a. – to powiedział Pan Jezus do Apostołów. Następcami Apostołów są Biskupi. Kto słucha księdza Biskupa, ten słucha Jezusa. Biskupi wyświęcają i posyłają Kapłanów. Na każdej parafii w jedności z Chrystusem i w jedności z Księdzem Biskupem jest Ksiądz Proboszcz. Parafianin, który słucha Księdza Proboszcza jest posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Szanujmy Kapłanów, bo bez Kapłana nie będzie Eucharystii.

II myśl – „Lepsze posłuszeństwo, niźli nabożeństwo”. Istota i sedno nieposłuszeństwa pochodzi od szatana. To zbuntowany anioł, który chciał zająć miejsce Pana Boga i chciał nazywać się jak Bóg, rozsiał w świecie nieposłuszeństwo. Święci Doktorowie Kościoła mówią jasno: szatan uśmiechnie się, ubierze się w płaszczyk dobra, może być życzliwy, nawet się pomodli, uklęknie i doskonale uda pobożnego. Jednak szatan nie potrafi być pokornym i nie potrafi udawać posłuszeństwa. Szatan zawsze będzie robił po swojemu. Dlatego tylko na płaszczyźnie posłuszeństwa można rozszyfrować inteligentne podstępy szatana. Pismo Święte przestrzega: „Czy milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa” 1 Sm 15,22b-23a.

III myśl – „Odrobina trucizny potrafi zatruć cały garnek zupy”. Jeżeli w tekście jest jedno zdanie przewrotne, to potrafi zatruć cały tekst. A konkretnie z tekstu umieszczonego na pięciu kartkach autorstwa pana Jerzego, z ogólnego dobra i szacunku dla Jezusa Eucharystycznego, sączy się trucizna nienawiści i nieposłuszeństwa do Kapłanów, dzięki którym Jezus Eucharystyczny przychodzi na ołtarz, w czasie Mszy Świętej. W tekście jest szacunek dla Eucharystii i jad nienawiści do Kapłaństwa, czyli przez porównanie dobra duchowo zupa, z odrobiną duchowej trucizny. W ten to sposób, cały tekst jest zatruty jadem nienawiści.

IV myśl – „Nie można wylewać dziecka razem z kąpielą”. Ile trzeba mieć duchowego rozeznania, żeby robiąc dobro w jednej dziedzinie, nie uczynić zła w innej dziedzinie. Rozmawiałem telefonicznie z panem Jerzym: mieszka koło Słupska niedaleko Morza Bałtyckiego, ma 68 lat, jest dobrym katolikiem, ma otwarte serce i szuka dobra. Troszczy się o swój dom, jak każdy mąż i gospodarz pracuje i naprawia różne rzeczy. Mówiąc prosto – dobrze chce i ma dobrą wolę. Jest też zaangażowany w pisanie artykułów. Trzeba jednak pamiętać, że do pisania artykułów trzeba mieć wielkie i dobre rozeznanie duchowe.

V myśl – „Na zakończenie”. Do Jezusa Eucharystycznego mam wielki szacunek i zginam przed Panem Jezusem kolana. Do sług ołtarza – Kapłanów też mam wielki szacunek, bo Kapłanów swoich dał nam Bóg i Kapłaństwo jest święte. Jeżeli zniszczymy lub zastąpimy Kapłanów, to czy będziemy mieć Jezusa Eucharystycznego ukrytego w Świętej Hostii? Wtedy przed kim będziemy klękać?

- Liturgia Mszy Świętej ma ustalone przez Sobór przepisy liturgiczne.
- Zachowujmy jedność w liturgii i bądźmy posłuszni Kapłanowi.
- Nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa i nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii.
- Dbajmy o szacunek dla Eucharystii i dbajmy o szacunek dla Kapłaństwa.

 

Życzliwie i Prawdziwie, z Miłością
Opracował: ks. Witold Głuszek

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :