Diecezjalny Rok Rodziny 2005

W diecezji sandomierskiej rozpoczął się 28 listopada, w I Niedzielę Adwentu, Diecezjalny Rok Rodziny pod hasłem "Czcij ojca twego i matkę twoją". Uroczystej inauguracji dokonał bp Andrzej Dzięga podczas Mszy świętej w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Natomiast w liście pasterskim skierowanym do diecezjan biskup sandomierski stwierdza m.in., że "rodzina jest od wielu lat obszarem ludzkiego życia zaatakowanym bardzo brutalnie i na wielu frontach przez siły zła". Ordynariusz zauważa także, że dzisiaj wmawia się ludziom, iż małżeństwo i rodzina nie są oparte na prawie naturalnym, nadanym człowiekowi przez Boga jako norma rozumowania i postępowania, lecz na prawie czysto ludzkim, dowolnie i według uznania kształtowanym przez ideologów i polityków. Wśród problemów, przez które musi przechodzić współczesne małżeństwo i rodzina, a które powinny zostać podjęte w pracach duszpasterskich w czasie rozpoczynającego się Diecezjalnego Roku Rodziny, biskup sandomierski wymienia: lekceważenie daru życia, zabijanie dzieci nienarodzonych, brak akceptacji potomstwa, pokusę zamieszkiwania razem bez mówienia o małżeństwie, rezygnowanie z małżeństwa i własnej rodziny oraz fatalną politykę władz państwowych, które nie potrafią, a bardzo często nie chcą, stworzyć małżeństwu i rodzinie odpowiednich dla nich warunków bytowania - bezrobocie i bieda. Do właściwego przeprowadzenia Roku Rodziny bp Dzięga powołał jeszcze w październiku Zespół ds. Diecezjalnego Roku Rodziny 2005. Zespół ten pracuje w czterech komisjach: liturgiczno-homiletycznej, duszpasterskiej, wychowania katolickiego i promocji rodziny. Do jego zadań należy analiza obecnej sytuacji rodziny, prognozy, propozycje działań duszpasterskich, opracowanie materiałów i pomocy duszpasterskich oraz współudział w przygotowaniu i organizowaniu ważniejszych wydarzeń duszpasterskich. Przewodniczącym zespołu, liczącego obecnie ponad 120 członków duchownych i świeckich, jest ks. Czesław Murawski, wikariusz biskupi ds. Roku Rodziny, a sekretarzem ks. Mariusz Telega, notariusz Kurii Diecezjalnej. W diecezji działają również stowarzyszenia i ruchy katolickie, które prowadzą wiele inicjatyw wspierających rodziny, szczególnie te bardziej potrzebujące. W Sandomierzu w najbliższym czasie zostanie powołane Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Rodzin. Ponadto od niedzieli 19 września rozpoczęło się w świątyniach czytanie przed każdą Mszą świętą dokumentów Kościoła nt. małżeństwa i rodziny. Czytane są odpowiednie fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego, które podejmują problematykę sakramentu małżeństwa, chrześcijańskiego przeżywania rodziny oraz obowiązków małżeńsko-rodzinnych. Teksty te czytają dorosłe osoby świeckie, które przede wszystkim mają ewangelizować na co dzień swoje rodziny. Do zadań Diecezjalnego Roku Rodziny będzie należeć m.in.: tworzenie nowych Kół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Kręgów Domowego Kościoła, ożywienie sprawności i działania ruchów oraz stowarzyszeń, ożywienie i ujednolicenie pracy w parafialnych poradniach życia rodzinnego, ujednolicenie przygotowania młodzieży do małżeństwa, rozwój duszpasterstwa związków niesakramentalnych, nawiązanie bliższej współpracy między rodziną, szkołą i Kościołem oraz stworzenie płaszczyzny współpracy Kościoła - duszpasterstwa rodzin z samorządami. Centralnym wydarzeniem Roku Rodziny będzie Diecezjalny Kongres Rodzin w dniach 5-12 czerwca 2005 roku. Rok Rodziny zakończy się w wigilię uroczystości Chrystusa Króla w 2005 roku. www.sandomierz.opoka.org.pl/rok/rodziny.php Program uroczystości (5.06.-12.06.2005r.): www.sandomierz.opoka.org.pl/akt/program.rtf
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :