"KSIĄDZ KTÓRY ZOSTAŁ ZABITY ZA PRAWDĘ"

21 lat temu, 19 października 1984 roku w drodze powrotnej z Mszy św z udziałem Ludzi Pracy z Bydgoszczy do Torunia został uprowadzony Ks. Jerzy Popiełuszko przez 4 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 30 października odnaleziono ciało skatowanego a następnie bestialsko zamordowanego Kapłana przez owych ZBRODNIARZY z S.B. Trumnę ze zwłokami przewieziono do Kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki wieczorem 2 listopada. Następnego dnia odbył się pogrzeb, w którym wzięło udział ponad 500 tysięcy warszawiaków i delegacji z całej Polski. Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego z 31 października 1984 roku. Do Polaków podczas audiencji generalnej W perspektywie uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, myśli moje podążają - wraz z wami, drodzy pielgrzy­mi z Polski, oraz wszyscy drodzy Rodacy - na te rozliczne cmen­tarze, na których spoczywają nasi bliscy. Wiele tych cmentarzy jest na ziemi polskiej, wiele poza Ojczyzną. Wszystkich, którzy na nich spoczywają, ogarniamy wiarą, na­dzieją i modlitwą do Tego, który jest "Ojcem przyszłego wieku" - do Tego, "dla którego wszystko żyje". Włączamy w naszą modlitwę w szczególności osobę tego Ka­płana, którego śmierć wstrząsnęła opinią i sumieniem ludzi w Pol­sce i na całym świecie. Choć w ludzkim rozumieniu doznał on kaź­ni, nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności. Oddajmy mu ostatnią posługę z chrześcijańską godnością i spokojem. Pragnę w obliczu tej śmierci przypomnieć słowa wypowiedzia­ne w Warszawie podczas ostatniej pielgrzymki: Chrześcijanin po­wołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie nieodłączne jest od trudu, od cierpienia, tak jak Zmartwychwsta­nie Chrystusa jest nieodłączne od Krzyża. A zwyciężył już dziś - choćby leżał na ziemi (przytaczam sło­wa Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - ten, kto jak Chrystus odda­ je, serce swoje, a nawet życie za braci (24.06.1966 r.). Vivit Victor sub gladio... Oddajmy ostatnią posługę księdzu Jerzemu Popiełuszce z chrze­ścijańską godnością i pokojem. Niech wielka moralna wymowa tej śmierci nie zostanie niczym zakłócona ani przesłoniona. (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 2, 1984, s. 1076-1077.) Do dzisiejszego dnia nie wiadomo kto wydał rozkaz uprowadzenia, a następnie zamordowania Ks. Jerzego Popiełuszki.
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :