Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2005

Już po raz 11 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to ogólnopolska kwesta mająca na celu pozyskać fundusze na pomoc dzieciom ubogim, odrzuconym i samotnym. W roku 2005 w czasie ogólnopolskiej kampanii zostanie poruszony problem dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, dla których zostanie przeznaczony dochód z tegorocznej akcji. Ponad jedenastoletnim zwyczajem ofiarodawcy otrzymają pamiątki w postaci świec, które upiększą ich wigilijne stoły przypominając o otwartości i hojności gospodarzy domów, gotowych na przyjęcie niespodziewanego gościa. Wigilijna świeca Caritas ma być czytelnym znakiem, że nasza postawa służby drugiemu człowiekowi powinna być nie tylko od święta. W tym roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest także po raz szósty wspólnym przedsięwzięciem trzech organizacji charytatywnych: Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonii Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, a wigilijne świece będą rozprowadzane głównie przez parafie tych Kościołów. W przedświątecznym okresie Caritas pragnie zwrócić uwagę na problem dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem. Z danych statystycznych wynika, że w co trzeciej rodzinie jeden z małżonków lub obydwoje to bezrobotni. Bezrobocie znacznie obniża warunki życia, wzmaga stres członków rodziny, maksymalizuje poczucie niepewności jutra, zwiększa skłonności do konfliktów, alkoholizmu. Trudności finansowe i ograniczenie konsumpcji w różnych sferach życia prowadzą do pogorszenia warunków bytu i stanu zdrowia. Zmniejsza to szanse kształcenia oraz ogranicza możliwości awansu społecznego. Ograniczenie wydatków osób bezrobotnych dotyczy głównie zakupów odzieży, obuwia, a przede wszystkim kształcenia i kultury. Bezrobotni rezygnują z kupowania prasy i ograniczają uczestnictwo swych dzieci w wycieczkach i kołach zainteresowań. Bezrobocie stało się w Polsce bardzo silnym czynnikiem wpływającym na wzrost patologii społecznej. Znacznie nasiliło się dokonywanie przez dzieci kradzieży żywności w sklepach i barach. Walka z przestępczością młodzieży oznacza też zajęcie się jej rodzicami. Zjawisko tzw. „dymisji rodziców”, zwolnionych z pracy, pozbawionych poczucia wartości, odbija się bardzo mocno na ich dzieciach, które czują się na starcie przegrane. W ramach ogólnopolskiej kampanii oprócz spotów telewizyjnych, radiowych, reklam prasowych i plakatów Caritas przygotowała specjalne kolędy: „Raz w roku” wykonaną przez Katarzynę Suskę, Zakopower, Full Power Spirit oraz Dj Heam, muz. Mateusz Pospieszalski oraz Piotr Jończyk. Drugą kolędę „Rozpal serce” wykonują: Full Power Spirit & DJ Heam, Marcin i Lidia Pospieszalscy, Bartek i Darek „Maleo” Malejonek oraz Wiola Brzezińska, muz. Marcin Pospieszalski i Piotr Jończyk. Do kolędy „Rozpal serce” będzie można zobaczyć także teledysk promujący Wigilijne Dzieło. Pozyskane środki finansowe pozostają w większości w diecezjalnych Caritas, część z nich zasiliła parafialne zespoły Caritas, 10 groszy z każdej małej świecy Caritas przeznacza na projekty pomocy dzieciom poza granicami naszego kraju: do tej pory pomoc została przekazana na projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Iraku Sudanie i Czeczeni. W roku 2005 uzyskane fundusze zostaną przekazane na pomoc dzieciom w Afryce. Zrozumieniu idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom służy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: dziećmi ubogimi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami. Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest – poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym – również uczulenie człowieka na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami. Agnieszka Kubicka Tel. 0–22/334 85 85 0–509 744 608 Strona www Caritas Polska
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :