Róża dla Maryi

Ojciec Święty Benedykt XVI złoży na Jasnej Górze złotą różę, dar Papieża Pawła VI na obchody Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. 40 lat temu Paweł VI miał ją osobiście przekazać Królowej Polski, ale ówczesne władze komunistyczne nie zezwoliły na pielgrzymkę Ojca Świętego do naszego kraju. Milenijną różę obecny Papież najprawdopodobniej przekaże na ręce generała Zakonu Paulinów w czasie swej prywatnej modlitwy w kaplicy Matki Bożej w piątek, 26 maja. Milenijna róża została przygotowana na uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski, które były planowane na 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. Miał w nich uczestniczyć Papież Paweł VI, który pragnął odznaczyć sanktuarium jasnogórskie złotą różą papieską. Na ponawiane wielokrotnie prośby o zezwolenie na przyjazd komunistyczny rząd Polski odpowiadał negatywnie. Zgodnie z życzeniem Jana Pawła II w 1983 roku róża została umieszczona w Muzeum Watykańskim. Dopiero w lutym bieżącego roku Benedykt XVI zdecydował, by zgodnie z przeznaczeniem trafiła na Jasną Górę. Jak powiedział o. Piotr Polek, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Papieskiej Pielgrzymki do sanktuarium, przekazanie złotej róży dla Matki Bożej jest wymownym znakiem miłości Ojca Świętego do Królowej Polski i kontynuacją tradycji jego poprzedników. - W kaplicy Matki Bożej Ojciec Święty nie wypowie słowa, ale ten znak złotej róży mówi wszystko. Jest to z pewnością dar serca i wyraz miłości do tego sanktuarium i do Matki Bożej, która wpisana jest w misterium Chrystusa i w misterium Kościoła, któremu przewodzi Papież - stwierdził podprzeor klasztoru jasnogórskiego. Jak zapewnił, kolejna róża zostanie umieszczona obok Cudownego Obrazu Matki Bożej. Po prawej stronie ikony znajduje się już złota róża - dar Jana Pawła II ofiarowany w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Nasz Dziennik (2006-05-19)
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :