Anioł Pański z papieżem: równowaga między modlitwą a pracą

Benedykt XVI przestrzegł przed uciekaniem w zbytni aktywizm. Stwierdził, że niezależnie od zajmowanego stanowiska, pełnienie zbyt wielu obowiązków może prowadzić do „zatwardziałości serca i zagubienia łaski”. Jako przykład do naśladowania papież wskazał wspominanego dziś w liturgii św. Bernarda z Clairvaux. Postaci tego opata i Doktora Kościoła poświęcił swe rozważanie przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Wskazał, że doskonale potrafił on łączyć umiłowanie ciszy i kontemplację z intensywną posługą apostolską. „Bogactwo i zalety jego teologii polegają nie tyle na podjęciu nowych dróg, ile raczej na tym, że udało mu się przedstawić prawdy wiary w tak jasny i przekonujący sposób, by zafascynować słuchacza i nakłonić jego serce do skupienia i modlitwy – mówił papież. We wszystkich pismach św. Bernarda z Clairvaux dostrzec można echo jego wielkiego bogactwa duchowego, jakie potrafił przekazywać innym w zadziwiająco przekonujący sposób. Dla niego największą siłą życia duchowego jest miłość”. Benedykt XVI wskazał, że dla współczesnego człowieka św. Bernard z Clairvaux jest wezwaniem do wprowadzenia w życie prymatu modlitwy i kontemplacji nad pustym aktywizmem. Nie oznacza to jednak bierności, lecz współbrzmiące z łaską Boga działanie; czyli innymi słowy zachowanie właściwej równowagi między modlitwą a pracą. Jak wskazał Benedykt XVI napomnienie to dotyczy każdego rodzaju zajęć, nawet tych, które związane są z rządami w Kościele; dotyczy ono także papieży. bz/RV 2006-08-21
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :