Audiencja środowa: katecheza o św. Filipie Ap. i prośba o modlitwę przed pielgrzymką do Bawarii

Papież poprosił o modlitwę w intencji podróży do ojczystej Bawarii. W katechezie na audiencji ogólnej przypomniał postać Apostoła Filipa. Jak czytamy w Ewangelii, Filip pochodził z Betsaidy. Tuż po powołaniu wykazał się apostolskim zapałem, gdy przyprowadził do Jezusa Natanaela, zachęcając go świadectwem: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”. Podczas cudownego rozmnożenia chleba dał się poznać jako ten, kto trzeźwo ocenia rzeczywistość: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Równocześnie jednak charakteryzował się religijną ciekawością Bożych tajemnic: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Tą prośbą sprowokował Jezusa do objawienia prawdy o swej jedności z Ojcem: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Według tradycji, po Zesłaniu Ducha Świętego Filip apostołował w Grecji i Frygii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Audiencja ogólna odbyła się na Placu św. Piotra. Wśród 25 tys. pielgrzymów było półtora tysiąca Polaków. Papież zachęcił ich do kroczenia drogą wiary na wzór Filipa Apostoła. „Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Apostoł Filip, który w Jezusie rozpoznał zapowiedzianego przez proroków Mesjasza, zaprasza i nas do spotkania z Nim. Mówi: «Chodź i zobacz!» (J 1, 46). Jest to wezwanie do naśladowania i kontemplacji, do poznawania Chrystusa i do odpowiadania na Jego miłość przez życie wierne miłości. Przyjmijmy to zaproszenie. Niech wam Bóg błogosławi”. Następna audiencja generalna, z uwagi na papieską podróż do Bawarii, odbędzie się za dwa tygodnie, 20 września. Benedykt XVI poprosił o modlitwę w intencji jego wizyty w Ojczyźnie: „Dziękuję Panu za możliwość odwiedzenia, po raz pierwszy po wyborze na Biskupa Rzymu, mojej ziemi rodzinnej w Bawarii. Towarzyszcie mi, drodzy przyjaciele w tej wizycie, którą zawierzam Najświętszej Marii Pannie. Niech ona będzie mą przewodniczką: niech uprosi narodowi niemieckiemu ponowną wiosnę wiary i obywatelskiego postępu”.
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :