W pełni ochronić życie ludzkie

Przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski ks. bp Kazimierz Górny poparł inicjatywę wprowadzenia do Konstytucji RP zapisu chroniącego życie od poczęcia do naturalnej śmierci. W specjalnym stanowisku zaapelował o modlitwę za parlamentarzystów "o światło Ducha Świętego i odwagę" przy wprowadzeniu tego zapisu. Oto pełna treść dokumentu: Stanowisko ks. bp. Kazimierza Górnego, przewodniczącego Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski: W związku z licznymi głosami i dyskusją wokół wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci informuję: 1. Popieram starania wielu organizacji i osób, aby w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w pełni zagwarantować ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Taka jest nauka Kościoła, którą Sługa Boży Jan Paweł II przez cały pontyfikat głosił z wielką mocą jako Obrońca Życia i Obrońca Rodziny. 2. Wierzymy w mądrość naszych posłów i senatorów, także w tej ważnej sprawie. Oni to bowiem otrzymali mandat zaufania od społeczeństwa i to oni muszą zrobić wszystko w tej kwestii. Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński pisał, że aby bronić życia ludzkiego, nie musi się być chrześcijaninem, ale trzeba być człowiekiem. 3. Niech w tym czasie w naszych kościołach i rodzinach rozbrzmiewa modlitwa za naszych parlamentarzystów: "Módlmy się o światło Ducha Świętego i odwagę dla rządzących Polską, aby do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mógł zostać wprowadzony zapis chroniący życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy...". KAI Bardzo proszę o wysyłanie listów do Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego z apelem o treści: Proszę o poparcie nowelizacji art. 38 Konstytucji RR tak aby jego zapis brzmiał: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci." na adres: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :