PYTANIE O NASZ PATRIOTYZM w świetle 17 września 1939r.

Pod koniec drugiego tygodnia września Warszawa była już otoczona. 17 września 1939r.– armia sowiecka - przez nikogo nie zapraszana i nie zapowiedziana przekroczyła granicę na wschodzie. Mołotow wezwał polskiego ambasadora w Moskwie i oświadczył mu lakonicznie, że „skoro Rzeczpospolita przestała istnieć”, podjęte zostały środki w celu mieszkańców zachodniej Białorusi i Ukrainy. Tu i ówdzie z radością witano oddziały sowieckie, w błędnym przeświadczeniu , że ruszają one do akcji skierowanej przeciwko Niemcom. Zachodni alianci, którzy 3 września wypowiedzieli wojnę Niemcom, nie oddali w obronie Polski ani jednego strzału ( ...). Podział łupów ( pomiędzy dwoma agresorami: Niemcami i Rosją -dop.ea) ustalała umowa niemiecko – sowiecka, podpisana w dniu 28 września*. Dzisiaj w naszych sercach i duszach pamiętajmy, o tych, którzy idąc za przykładem Zbawiciela, wzięli na własne barki Krzyż Ojczyzny i nie lękali się iść z Nim na Golgotę Walk o wolność naszego Narodu. Bohaterscy synowie naszej ziemi nie umierali na darmo, oni swoją śmiercią zobowiązali nas do miłości Ojczyzny i troski o Naród. Oni cierpieli i umierali nie po to, aby w naszym kraju rozlewało sie zło , niesprawiedliwość, korupcja, egoizm i pazerność koszem innych. Krew, którą przelali powinna się stać zasiewem nowego życia Polski i Polaków. Dla tego my, którzy dzisiaj korzystamy z daru wolności i niepodległości naszego kraju musimy pamiętać, że została ona nam dana , ale jednocześnie zadana. Musimy mieć świadomość, że ten dar bezcenny , ale trudny i wymagający ogromnego poświęcenia. Dlatego musimy dzisiaj jasno i odważnie stawiać także pytania o nasz patriotyzm, naszą troskę o Ojczyznę i naród, naszą gotowość do poświęcania w imię wspólnego dobra . Nasz umiłowany Ojciec Święty wielokrotnie powtarzał, jak bardzo ważna jest silna więź młodego pokolenia z Ojczyzną., potwierdza to fragment Jego homilii wygłoszonej do rodziców, wychowawców, nauczycieli i uczniów w Łowiczu, starajmy się – mówił – rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne Narodu i uczuć młodzież odpowiedzialności za przyszłość . Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości Narodu. Nie można bowiem służyć dobrze Narodowi nie znając Jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Takie słowa skierował do pokolenia Jana Pawła II, na zjeździe młodych na jasnej Górze przewodniczący Mszy św. ks. bp. Tadeusz Bronakowski w przeddzień 67 – rocznicy inwazji radzieckiej na naszą Ojczyznę, prosząc młodych, by modlitwą i ofiarą duchową ogarniali także naszą Matkę Polskę. * Norman Davis „Boże Igrzysko. Historia Polski”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006
Autor: ea
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :