Rycerze Chrystusa

Trzydniowe uroczystości związane z obrzędem inwestytury w Zakonie Rycerskim Bożego Grobu w Jerozolimie zakończyły się w sobotę w Częstochowie. Uczestniczyło w nich ponad stu członków tego zakonu w naszym kraju na czele z jego polskim zwierzchnikiem prof. dr. hab. Jerzym Wojtczakiem-Szyszkowskim oraz bożogrobcy z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. W czasie spotkania do zakonu przyjęto 21 członków, w tym 3 damy i 18 kawalerów.
Wśród nowych członków zakonu znaleźli się m.in.: redaktor naczelny "Niedzieli" ks. infułat Ireneusz Skubiś, rektor Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej ks. prałat Jerzy Bielecki, wikariusz biskupi ds. kombatantów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. płk dr Henryk Szareyko oraz prof. dr hab. Irena Kiecana z Lublina i dyrektor Wydziału Programów Katolickich PSE "Polest" z Wrocławia Bronisław Pałys. Członkowie i kandydaci do zakonu uczestniczyli najpierw m.in. w wykładach o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego pt. "Kultura odsłoną duchowości rycerskiej" oraz franciszkanina o. Nikodema Gdyka "Chrześcijanie w Ziemi Świętej". Do inwestytury przygotowywali się oni także poprzez obrzęd czuwania, któremu przewodniczył częstochowski biskup pomocniczy ks. bp Jan Wątroba. W homilii ksiądz biskup stwierdził m.in., że prawdę o Zmartwychwstaniu Pańskim można poznać tylko przy pomocy wiary, a rycerze Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie są szczególnie zobowiązani do tego, aby dawać świadectwo prawdzie. To jest wasze najważniejsze powołanie - akcentował ks. bp Wątroba. W czasie czuwania ksiądz biskup poświęcił kandydatom stroje i insygnia zakonne oraz przyjął od nich uroczyste ślubowanie. A polski zwierzchnik zakonu prof. J. Wojtczak-Szyszkowski wręczył nadane przez Wielkiego Mistrza Zakonu ks. kard. Johna Patricka Foleya tytuły "Damy Komandorskiej" - Wandzie Terleckiej, i "Kawalera Komandora" - Karolowi Szlenkierowi, Stanisławowi Kalinkowskiemu oraz przewodniczącemu Zespołu ds. Wspierania Radia Maryja prof. dr. hab. Januszowi Kaweckiemu. Centralnym uroczystościom związanym z inwestyturą przewodniczył w częstochowskim kościele pw. św. Wojciecha delegat Wielkiego Przeora Zakonu w Polsce Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa sufragan sosnowiecki ks. bp Piotr Skucha. W okolicznościowej homilii ksiądz biskup zauważył m.in., że dzisiaj posługujemy się często modnym słowem "kompromis", który niczego nie rozwiązuje, zwłaszcza na płaszczyźnie moralnej. Podkreślił, że nie może być mowy o żadnym kompromisie w sprawach dotyczących postawy człowieka. Wielu ludzi jest zapatrzonych w Chrystusa, gotowi są nawet zaciągnąć wartę przy Jego grobie. Natomiast prawdziwego ucznia, a w waszym przypadku rycerza Chrystusa, poznaje się na podstawie jego wiary w Zmartwychwstanie - zwracał się do uczestników inwestytury ks. bp Skucha. Marek Zygmunt, Częstochowa "Nasz Dziennik" 2008-04-28
Autor: wa
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :