Habemus PapamDziś mijają 42. lata od wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pamiętny 16 października 1978 r. Świat usłyszał wtedy słowa: „Mamy Papieża”.

Konklawe rozpoczęło się 14 października 1978 r. 111 kardynałów elektorów miało wybrać kolejnego Następcę św. Piotra. 16 października, kilka minut po godzinie 18.00, wybór pada na człowieka z kraju, w którym komuniści dzierżą władzę, a Kościół musi działać w bardzo trudnych warunkach. Karol Wojtyła przybiera imiona po swoim poprzedniku – Jan Paweł.

W swojej pierwszej encyklice „Redemptor hominis”  napisze poźniej: „Do […] Chrystusa-Odkupiciela zwróciły się moje myśli i serce w dniu 16 października, gdy po kanonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pytanie: »Czy przyjmujesz?«. Odpowiedziałem wówczas: »W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję«. […] Przyjąłem również te same imiona, jakie wybrał mój umiłowany Poprzednik Jan Paweł I”.

To był pamiętny wieczór. Plac św. Piotra był wypełniony niemal po brzegi. O godzinie 18.18 nad kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym. O godz. 18.44 ukazuje się ks. kard. Pericle Felici, by przekazać światu radosną nowinę. Pół godziny później w tym samym miejscu świat widzi nowego Papieża – Jana Pawła II. – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – mówi po włosku Papież z Polski, na co zgromadzeni reagują oklaskami. – Najdrożsi Bracia i Siostry. Jesteśmy jeszcze pogrążeni w bólu po śmierci ukochanego Papieża Jana Pawła I. I oto najczcigodniejsi kardynałowie powołali nowego Biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju… – wskazuje i dodaje: – Obawiałem się przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i z całkowitą ufnością względem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny… – wyjaśnia i owacja sięga szczytu.

Tak zaczynał się niezwykły pontyfikat. Przepełniony wiarą, świadectwem, pielgrzymkami, umacnianiem braci w wierze.

JG
Nasz Dziennik

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :