Ostrzeżenie przed religią
Powyższy tekst to świetny przykład,jak można nadać każdej myśli, wypowiedzi, książce takie znaczenie, jakie tylko komuś pasuje! Co ciekawe, to że takie samo zdanie jak ma pani Kuby odnośnie książek o Harrym Potterze, można wygłosić np. o religii. Oto przykład: 10 ARGUMENTÓW PRZECIWKO RELIGII 1. Religia jest globalnym długofalowym projektem, którego cel stanowi zmiana kultury. Próg obronny przed indoktrynacją religijną jest w młodym pokoleniu systematycznie niszczony. W ten sposób do społeczeństwa wdzierają się siły, które pozwalają skutecznie nim manipulować. 2. Religia jest zamkniętym światem przemocy psychicznej i grozy, ideologii dzielącej ludzi na lepszych (wierzących) i gorszych (ateistów), ofiar krwi (symbolicznych na szczęście), i „opętania”. 3. Religia nie walczy ze złem. W każdym okresie historycznym widoczne jest jej podobieństwo do totalitaryzmu, który jest uosobieniem zła. „Opętanie” religią prowadzi do zniszczenia indywidualnej osobowości. 4. Świat ludzi niereligijnych jest poniżany, świat wiernych synów/córek Kościoła gloryfikowany. 5. Nie ma żadnego pozytywnego transcendentnego wymiaru. To, co religia każe uznać za nadnaturalne, ma zmusić wiernych do reakcji zgodnych z wolą jej przywódców. 6. Religia nie jest nowoczesną baśnią. W baśni kapłani religii są jednoznacznie dobrymi postaciami. W życiu zdarza się to oczywiście też, ale bardzo rzadko. Bohater uwalnia się z ich mocy przez zdobywanie wiedzy i doskonalenie się intelektualne. W Kościele rozumianym jako instytucja, jest niewielu autentycznie pragnących dobra. 7. Wyznawca jest konsekwentnie pozbawiany umiejętności odróżniania dobra od zła. Dokonuje się to przez emocjonalną manipulację i intelektualny zamęt. 8. Wykroczenie wobec młodego pokolenia stanowi to, że zwodzi się je, na szczęście coraz trudniej, religią i wypełnia się jego wyobraźnię obrazami świata, w którym rządzi zło. Świata, który nie tylko jest bez wyjścia, ale w którym warto pozostać. 9. Każdy, komu zależy na różnorodności poglądów, powinien bronić się przed masowym zaślepieniem i dyktaturą opinii, narzucanych przez gigantyczną akcję ewangelizacyjną. 10. Wiara w człowieka i jego rozum jest wypierana przez natłok religijnych obrazów, dlatego szkolna indoktrynacja religijna stanowi atak na wolność sumienia i wyznania. Powinno się odmawiać udziału w szkolnych imprezach religijnych z powodów światopoglądowych i ze względu na sumienie. No cóż każdemu człowiekowi wolno głosić swoje poglądy. Mamy wolność słowa i wolną wolę, poza tym wielu z nas kocha władzę i manipulowanie bliźnimi, indoktrynowanie ich. Pani Kuby to właśnie świetny przykład skutecznej indoktrynacji za pomocą religii. Trudno się też dziwić, że poparł ją Benedykt XVI. Wszak jest szefem organizacji będącej największym manipulatorem w dziejach. Czego się zresztą spodziewać po człowieku, który długie lata szefował organizacji będącej twórcą dokumentu "Crimen Sollicitationis".
Starża, 26.09.2011 21:49
Powrot » Ostrzeżenie przed religią
Komentarze:
Prawda o Harrym Potterze. (2)
Witam. Trafiłam na tą stronę przypadkowo. Kiedy przeczytałam powyższy tekst, nie wiedziałam jak zareagować na jego śmieszną, czy też oburzającą treść. Jeśli autor tego artykułu rzeczyw...
07.12.2011 19:50
Earehiaceya
Ostrzeżenie przed religią (10)
Powyższy tekst to świetny przykład,jak można nadać każdej myśli, wypowiedzi, książce takie znaczenie, jakie tylko komuś pasuje! Co ciekawe, to że takie samo zdanie jak ma pani Kuby odnośni...
26.09.2011 21:49
Starża
   re Ostrzeżenie przed religią (9)
Masz rację każdy może nadać myśl jaka pasuje. Ale nie każdy umie tą myśl obronić. Ty tego nie zrobiłeś, nie podałeś żadnego argumentu, nie poparłeś oskarżeń dowodami itd itd Czy nie ...
27.09.2011 09:33
witek
Odwiedzin :